راهنمای سامانه میخک

راهنمای ثبت نام در سامانه میخک وزارت امورخارجه

مرحله ۱: وارد سامانه میخک به آدرس

https://mikhak.mfa.gov.ir/form/landing.xhtml 

مراحل ثبت نام را انجام دهید، توجه داشته باشید شماره سریال شناسنامه شما درفرایند ثبت نام درخواست خواهد شد. در قسمتی که از شما کشور محل اقامتتان سوال می شود ایران را انتخاب کرده و برای مدت اقامت سن خود را ضرب در ۱۲ کرده و مدت اقامت را به ماه وارد کنید. نوع اقامت راهم می توانید «سایر» انتخاب کنید.

مرحله ۲: وارد قسمت آپوستیل شده و نوع مدرک خود را انتخاب نمایید،محل تحویل «داخل کشور» و نمایندگی «وزارت امور خارجه» میباشد، دقت بفرمایید تاییدیه های تحصیلی شما نیازی نیست که درسامانه بارگذاری شوند.

مرحله ۳: عکس مدرک خود را بارگذاری کنید، حجم این عکس نباید بیشتراز ۲ مگابایت باشد، پس از تایید اطلاعات کد رهگیری به شما داده میشود که آن را باید به دارالترجمه ارائه بدهید.

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان